Istoric

              Liceul Teoretic „Avram Iancu” a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7178/5 februarie 1990, în contextul istoric marcat de Revoluţia din Decembrie 1989. Primele clase ale liceului au fost alcătuite din elevi ai claselor cu limba de predare română de la Liceul de Matematică şi Fizică nr. 3 şi de la Liceul „Brassai Samuel”. Prin înfiinţarea Liceului Teoretic „Avram Iancu” s-a realizat o reparaţie istorică, clădirea fiind redată învăţământului de stat, după ce timp de aproape două decenii găzduise Şcoala Interjudeţeană pentru cadrele P.C.R.

              Clădirea actuală, construită la începutul secolului XX, a fost, de la început, localul Şcolii Normale de Învăţători, înfiinţată în 1871. În urma Marii Uniri din 1918, toate şcolile de stat din Transilvania au fost preluate de Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent, care îl avea în frunte pe Vasile Goldiş, iar, ca secretar, pe Onisifor Ghibu. Şcoala Normală de Băieţi este organizată conform legislaţiei şcolare a statului român, funcţionând în această formulă, cu modificările impuse de perioadele care au urmat, până în 1970. În perioada 1940 – 1944, în care Clujul s-a aflat în teritoriul cedat Ungariei prin Dictatul de la Viena (1940), şcoala a funcţionat cu limba de predare maghiară. În 1970, clădirea şcolii este preluată de Comitetul Judeţean de Partid, pentru a deveni sediul şcolii de cadre, de activişti ai partidului şi ai organizaţiei de tineret comuniste. Liceul Pedagogic, denumirea din momentul respectiv a fostei Şcoli Normale, este mutat în cartierul Gheorgheni, în sediul actual al Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”.

              Înfiinţarea Liceului Teoretic „Avram Iancu” a avut loc în climatul de transformări specifice începutului anului 1990, caracterizat prin sinuozităţile unei perioade de tranziţie de la un regim totalitar la unul democratic. Din acest motiv, considerăm reprezentativ motto-ul „Noi suntem oamenii libertăţii”, citat ce aparţine patronului spiritual al liceului – Avram Iancu (1849).

              Primele luni au stat sub semnul reamenajării şcolii pentru a fi compatibilă cu procesul instructiv-educativ. De la început, şcoala funcţionează cu ciclurile primar, gimnazial şi liceal, găzduind aproximativ 1000 de elevi în fiecare an. Semnificativ pentru comunitatea şcolii este că o parte însemnată a elevilor a urmat cursurile în această şcoală timp de 12 ani, parcurgând toate ciclurile de învăţământ. Astăzi, ciclul liceal funcţionează cu profilul real: matematică-informatică şi ştiinţele naturii. În primii cinci ani a funcţionat în şcoală câte o clasă de suprareal pe nivel de an de studiu, la care au predat 3 ore de matematică, din cele 8 planificate săptămânal, profesori universitari din cadrul facultăţii de profil a Universităţii „Babeş-Bolyai”.

              De la început, şcoala se impune în peisajul învăţământului clujean atât prin rezultatele obţinute la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, cât şi prin procentul ridicat de absolvenţi admişi în diferite forme de învăţământ universitar. Se remarcă, prin succesele obţinute la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, Radu Lupşa, cu numeroase premii la concursurile de informatică – mai ales medalia de aur – la Olimpiada Internaţională de Informatică de la Buenos Aires-1996; Mircea Rus şi Radu Ignat, componenţi ai lotului naţional de matematică, cu premii I, în ani succesivi, la concursurile naţionale de matematică. În plus, Radu Ignat a obţinut locul IV la Olimpiada Internaţională din Yacutia, iar în studenţie, premiul I la Olimpiada UNESCO. Raluca Mocanu a obţinut menţiune la Olimpiada Internaţională de Filosofie; Robert Wainblat s-a remarcat cu premii la concursurile naţionale de chimie; Tudor Micu, cu premii la concursurile naţionale de matematică.

              Demersurile formative ale liceului au determinat acordarea în anul 2005 a titlului de „Şcoală europeană”. Profesorii şi elevii liceului participă la o serie de programe şi parteneriate naţionale şi europene.

              Din 1991 este editată revista liceului, „NOI”, care prin titlu, dar şi prin preocupări, se dorea o continuare a unei publicaţii a tinerilor clujeni, apărută în 1913. Revista se vrea o sinteză a dorinţei elevilor şi a profesorilor liceului de a racorda identitatea românească la sistemul de valori europene. Revista a obţinut la concursul revistelor şcolare premiul I pe judeţ şi a fost laureată naţional.

              Realităţile specifice liceului poartă amprenta personalităţii directorilor din cei 26 de ani de activitate: Rodica Mihadaş (1990 – 1994), Doina Vese (1994 – 1998), Margareta Ghiuruţan (1998 – 2002), Alexandru Rus (2002 – 2006; 2007), Marinela Marc (2006 – 2007), Alina-Ioana Negru (2007 – 2015), Adina Turcu (2015-prezent). Ei au fost secondaţi de directorii adjuncţi: Ionel Socea (1990 – 1991), Viorel Lupşor (1991 – 1994), Lidia Biriş (1994 – 2002), Monica Bota (2002 – 2006), Alina-Ioana Negru (2006 – 2007), Liliana Sabo (2007 – 2015), Graur Smaranda (aprilie – august 2015), Moritz Lia (2015 – 2016), Marius Rusu (2017-prezent), Luana Turcu (2021-prezent).

              Liceul Teoretic „Avram Iancu” este un punct important de referinţă în sistemul educaţional românesc, confirmându-şi valoarea an de an.