Hotărâri CA

2023-2024

Hotărâre CA 890 – Privind desemnarea responsabilului pentru declaratiile de interese

Hotărâre CA 878 – Aprobarea proiectului planului de încadrare pentru anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 877 – Aprobarea modificării încadrărilor la disciplina limba engleză pentru anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 876 – Aprobarea proiectului planului de încadrare pentru anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 875 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel național a examenului de Bacalaureat

Hotărâre CA 874 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel național a examenului de Evaluare Națională

Hotărâre CA 870 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 869 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 868 – Desemnarea unui profesor ca responsabil al subcomisiei metodice limba și literatura română

Hotărâre CA 867 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 866 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 865 – Aprobarea celei de-a doua clase a V-a care va studia limba franceză în anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 864 – Aprobarea incheierii unui contract de munca pe perioada determinata

Hotărâre CA 863- Aprobarea noului orar al Liceului Teoretic „Avram Iancu”, elaborat ca urmare a modificării încadrărilor la disciplinele limba engleză și limba franceză

Hotărâre CA 862 – Aprobarea modificării încadrărilor la disciplinele limba franceză și limba engleză

Hotărâre CA 861 – Aprobarea raportului de evaluare a programului național „Școala altfel”

Hotărâre CA 860 – Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic

Hotărâre CA 859 – Aprobarea cererii nr. 53 din 11.01.2024

Hotărâre CA 858 – Aprobarea cererii nr. 52 din 11.01.2024

Hotărâre CA 857 – Aprobarea cererii nr. 51 din 11.01.2024

Hotărâre CA 856 – Aprobarea solicitărilor cadrelor didactice de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, privind reducerea normei didactice de predare la 16 ore

Hotărâre CA 855 – Aprobarea listei finale a opționalelor care vor fi organizate în Liceul Teoretic „Avram Iancu” în anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 854 – Aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru postul de muncitor de întreținere

Hotărâre CA 853 – Validarea rezultatelor concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere

Hotărâre CA 852 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 851 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 850 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 849 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 848 – Aprobarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

Hotărâre CA 847 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

Hotărâre CA 846 – Aprobarea datelor de organizare a concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

Hotărâre CA 845 – Demararea procedurii de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

Hotărâre CA 844 – Aprobarea cererii nr. 2595 din 12.12.2023, a unui profesor

Hotărâre CA 843 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 842 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 841 – Aprobarea răspunsului la adresa nr. adresa nr. 2550 din 04.12.2023

Hotărâre CA 840 – Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 838 – Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 837 – Aprobarea programului de activități și a orarului special pentru programul național „Școala altfel”

Hotărâre CA 836 – Aprobarea referatului de necesitate nr. 2432 din 08.11.2023

Hotărâre CA 835 – Aprobarea referatului de necesitate nr. 2407 din 03.11.2023

Hotărâre CA 834 – Aprobarea modificării spațiului de sub scările clădirii B, în vederea desfășurării proiectului „Legal Corner”

Hotărâre CA 833 – Aprobarea participării a 24 de elevi la Programul Euroscola al Parlamentului European, derulat la Strasbourg

Hotărâre CA 832 – Solicitarea către ISJ a aprobării unui post de îngrijitor și a organizării concursului de ocupare a acestuia

Hotărâre CA 831 – Aprobarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 830 – Aprobarea componenței comisiei de organizare și evaluare pentru concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 829 – Aprobarea organizării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 828 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 827 – Aprobarea stabilirii prin tragere la sorți, în prezența reprezentanților părinților, a celei de-a doua clase a V-a care va studia limba franceză în anul școlar 2024-2025

Hotărâre CA 826 – Aprobarea răspunsului la adresa 2454 din 13.11.2023, al unui  elev

Hotărâre CA 825 – Aprobarea noilor scheme orare, elaborate ca urmare a modificării încadrărilor la disciplina fizică

Hotărâre CA 824 – Aprobarea noului orar ca urmare a modificării încadrărilor la disciplina fizică

Hotărâre CA 823 – Aprobarea redistribuirii unor ore

Hotărâre CA 822 – Validarea situației centralizate referitoare la acumularea numărului de credite profesionale transferabile

Hotărâre CA 821 – Desemnarea profesorului diriginte al clasei a VI-a C

Hotărâre CA 820 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic II

Hotărâre CA 819 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic II

Hotărâre CA 818 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I

Hotărâre CA 817 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I

Hotărâre CA 816 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I

Hotărâre CA 815 – Validarea cererii unui profesor, privind efectuarea primei inspecții curente în vederea înscrierii la examenul pentru acordarea gradului didactic I

Hotărâre CA 813 – Solicitarea către ISJ a aprobării unui post de muncitor întreținere și a organizării concursului de ocupare a acestuia

Hotărâre CA 812 – Aprobarea modificării încadrărilor la disciplina fizică

Hotărâre CA 811 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 810 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 809 – Aprobarea continuării activităților Clubului de șah și aprobarea regulamentul de organizare și funcționare a acestuia

Hotărâre CA 808 – Aprobarea răspunsului la adresa nr. 2292 din 20.10.2023, formulată de Inspectoratul de Poliție Județean, Biroul Siguranță Școlară

Hotărâre CA 807 – Aprobarea participării unei persoane specializate, în calitate de shadow, la cursurile clasei a II-a E, pentru supravegherea și îndrumarea unui elev

Hotărâre CA 806 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 805 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 804 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 803 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 802 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 801 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 800 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 799 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 798 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 797 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 796 – Aprobarea realizării unei achiziții pe SICAP privind serviciul de pază

Hotărâre CA 795 – Aprobarea proiectului de buget local al Liceului Teoretic „Avram Iancu” pentru anul 2024

Hotărâre CA 794 – Aprobarea proiectului de buget de stat al Liceului Teoretic „Avram Iancu” pentru anul 2024

Hotărâre CA 793 – Aprobarea răspunsului la adresa nr. 2181 din 02.10.2023

Hotărâre CA 791 – Aprobarea graficului notării ritmice pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 790 – Aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru postul de îngrijitor

Hotărâre CA 788 – Aprobarea raportului comisiei paritare prin care se acordă 10 zile suplimentare de concediu de odihnă

Hotărâre CA 787 – Aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată, până la sfârșitul anului școlar, pentru predarea a 3 ore la disciplina informatică

Hotărâre CA 786 – Validarea rezultatelor concursului de ocupare pe perioadă determinată a 3 ore la disciplina informatică

Hotărâre CA 785 – Aprobarea încheierii unor parteneriate în vederea derulării de activități educative școlare și extrașcolare

Hotărâre CA 784 – Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă pentru personalul Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 783 – Aprobarea fișei de (auto)evaluare a personalului nedidactic pentru anul 2024

Hotărâre CA 782 – Aprobarea listei elevilor din Liceul Teoretic „Avram Iancu” care vor beneficia de burse

Hotărâre CA 781 – Aprobarea raportului întocmit de comisia de repartizare, prin care se recomandă înscrierea unui elev în clasa a IX-a, în vederea echivalării studiilor

Hotărâre CA 780 – Aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată, până la organizarea concursului, pentru predarea a 3 ore la disciplina informatică

Hotărâre CA 779 – Aprobarea comisiei de organizare și evaluare pentru concursul de ocupare pe perioadă determinată a 3 ore de informatică în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 777 – Aprobarea situației centralizate privind plata cu ora în anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 775 – Aprobarea cererii nr. 2040 din 14.09.2023

Hotărâre CA 774 – Aprobarea componenței comisiei de repartizare care va hotărî nivelul clasei în care un elev Daniil va fi înscris ca audient, în vederea echivalării studiilor

Hotărâre CA 773 – Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 772 – Aprobarea organizării antrenamentelor gratuite de fotbal, cu elevii liceului, pe terenul sintetic, de către Clubul Sportiv „Sporting”

Hotărâre CA 771 – Aprobarea planului de activități al Comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică

Hotărâre CA 770 – Aprobarea planului de activități al Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei

Hotărâre CA 769 – Aprobarea planului de activități al Comisiei pentru controlul managerial intern

Hotărâre CA 768 – Aprobarea planului de activități al Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

Hotărâre CA 767 -Aprobarea planului de activități al Comisiei pentru curriculum

Hotărâre CA 766 – Aprobarea planului de activități al Comisiei de evaluare și asigurare a calității

Hotărâre CA 765 – Validarea rezultatelor concursului de ocupare pe perioadă determinată a 6 ore la disciplina informatică

Hotărâre CA 764 – Aprobarea instrumentelor interne de lucru, elaborate de director

Hotărâre CA 763 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 761 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 760 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 759 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev, de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, la CSEI „Miron Ionescu”

Hotărâre CA 757 – Aprobarea fișei-cadru a postului de director adjunct, particularizată

Hotărâre CA 756 – Aprobarea programului de audiențe al personalului didactic de predare din Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 755 – Aprobarea programului de audiențe al directorului și al directorilor adjuncți din Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 754 – Aprobarea componenței, a responsabililor și a atribuțiilor comisiilor de lucru din Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 753 – Aprobarea Proiectului programului și calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 752 – Aprobarea contractului educațional-tip particularizat la nivelul Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 751 – Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM)

Hotărâre CA 750 – Aprobarea Codului de etică profesională

Hotărâre CA 749 – Aprobarea Regulamentului intern al Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 748 – Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 747 – Aprobarea procedurilor actualizate pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 746 – Aprobarea planurilor operaționale

Hotărâre CA 745 – Aprobarea Planului de dezvoltare instituțională

Hotărâre CA 744 – Validarea Raportului anual de evaluare internă

Hotărâre CA 743- Validarea Raportului asupra calității educației în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 742 – Aprobarea planurilor manageriale anuale ale directorului și directorilor adjuncți

Hotărâre CA 741 – Aprobarea Raportului de analiză a rezultatelor la examenele naționale compartiv cu anii școlari precedenți și cu rezultatele de la clasă

Hotărâre CA 740 – Aprobarea graficului și tematicii ședințelor consiliului de administrație din „Avram Iancu”

Hotărâre CA 739 – Aprobarea graficului și tematicii ședințelor Consiliului profesoral din „Avram Iancu”

Hotărâre CA 738 – Repartiția atribuțiilor Consiliului de administrație din Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 737 – Aprobarea perioadei de desfasurare a programului national „Saptamana verde” in anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 736 – Aprobarea perioadei de desfasurare a programului national „Scoala altfel” in anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 735 – Aprobarea fisei individuale a postului pentru fiecare angajat pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 734 – Aprobarea responsabilului GDPR

Hotărâre CA 733 – Aprobarea componentei echipei care va lua parte la vizita de lucru de la Bruxelles, din cadrul proiectului EPAS

Hotărâre CA 732 – Aprobarea orarului pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 731 – Aprobarea programului de functionare a liceului in anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 730 – Aprobarea organizarii concursului de ocupare pe perioada determinata a 9 ore la disciplina socio-umane

Hotărâre CA 729 – Aprobarea asigurarii de pozitii de antrenament, in sala de sport, pentru sectia de volei si handbal a Clubului Scolar Sportiv „Viitorul”

Hotărâre CA 728 – Aprobarea modificarii incadrarii la discipliona matematica pentru clasa a VIII-a B

Hotărâre CA 727 – Aprobarea comisiei de organizare si evaluare pentru concursul de ocupare pe perioada determinata a 6 ore de informatica/TIC

Hotărâre CA 726 – Aprobarea organizarii concursului de ocupare pe perioada determinata a 6 ore de informatica/TIC

Hotărâre CA 725 – Aprobarea componentei comisiei de contestatii pentru concursul de ocupare pe perioada nedeterminata a unui post de ingrijitor

Hotărâre CA 724 – Aprobarea componentei comisiei de organizare a concursului de ocupare pe perioada nedeterminata a unui post de ingrijitor

Hotărâre CA 723 – Aprobarea datelor de organizare a concursului de ocupare pe perioada nedeterminata a unui post de ingrijitor

Hotărâre CA 722 – Reluarea procedurii de ocupare pe perioada nedeterminata a unui post de ingrijitor

Hotărâre CA 721 – Neaprobarea inscrierii unui elev din Ucraina in clasa a IX-a

Hotărâre CA 720 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 719 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 718 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 717 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 716 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 715 – Aprobarea calificativelor acordate personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 714 – Aprobarea responsabililor subcomisiilor metodice pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 713 – Repartizarea claselor pe sali in anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 712 – Repartizarea dirigintilor/profesorilor pentru invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre CA 711 – Aprobarea constituirii formatiunilor de studiu

Hotărâre CA 710 – Aprobarea repartizării elevilor in clasele pregatitoare

Hotărâre CA 709 – Aprobarea repartizării elevilor in clasele pregatitoare

2022-2023

Hotărâre CA 702 – Aprobarea programului serviciului pe școală al membrilor Consiliului de administrație

Hotărâre CA 701 – Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă solicitate de angajații liceului

Hotărâre CA 699 – Adresele 1452 din 15.06.2023 și 1453 din 15.06.2023, de contestare a sancțiunilor propuse pentru niște elevi

Hotărâre CA 698 – Aprobarea componenței comisiei de evaluare a activității cadrelor didactice pentru anul școlar 2022-2023

Hotărâre CA 693 – Aprobarea suspendării contractului individual de muncă pentru personalul din Liceul Teoretic „Avram Iancu” care participă la greva general

Hotărâre CA 691 – Aprobarea înaintării unei adrese către Direcția Patrimoniului municipiului și evidența proprietății, în vederea identificării unor spații de învățământ

Hotărâre CA 689 – Desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere si de interese

Hotărâre CA 688 – Aprobarea programului de recuperare a zilei libere de 02.06.2023

Hotărâre CA 687 – Aprobarea componenței comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de diferență

Hotărâre CA 686 – Aprobarea componenței comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de corigență

Hotărâre CA 685 – Aprobarea componenței comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare

Hotărâre CA 684 – Aprobarea perioadei de desfășurare a examenelor de diferență

Hotărâre CA 683 – Aprobarea perioadei de depunere a cererilor de transfer și a conținutului dosarelor de transfer

Hotărâre CA 682 – Aprobarea perioadei de desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare

Hotărâre CA 681 – Aprobarea modului de organizare a activităților din liceu în condițiile declanșării grevei genenrale în data de 22 mai 2023

Hotărâre CA 680 – Aprobarea solicitării către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a suplimentării planului de școlarizare

Hotărâre CA 677 – Aprobarea datei de organizare a festivității de absolvire pentru clasele a XII-a, în anul școlar 2022-2023

Hotărâre CA 676 – Aprobarea încheierii unui contract pe o perioadă determinată de o lună, cu o societate privată, pentru achiziția de servicii de curățenie

Hotărâre CA 675 – Aprobarea componenței comisiei de organizare și de administrare a examenelor de Evaluare Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Hotărâre CA 674 – Aprobarea înaintării unor adrese de informare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și către I.P.J

Hotărâre CA 673 – Aprobarea acordării unei burse de performanță

Hotărâre CA 671 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 670 – Emiterea acordului de principiu pentru detașare în interesul învățământului

Hotărâre CA 669 – Emiterea acordului de principiu pentru detașare

Hotărâre CA 668 – Aprobarea organizării de către Clubul Sportiv „Sporting” a antrenamentelor gratuite, pe terenul școlii, cu elevii Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 667 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 608 – Aprobarea înaintării unei adrese către Primăria municipiului Cluj-Napoca, direcția Ecologie urbană, pentru sprijinirea acțiunilor din cadrul Săptămânii „Școala verde”

Hotărâre CA 607 – Aprobarea criteriilor de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 606 – Aprobarea punctajelor acordate în urma evaluării activității personalului nedidacitc pentru anul 2022

Hotărâre CA 605 – Aprobarea înaintării unor adrese de informare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și către I.P.J. Cluj, secția 2, Compartimentul Proximitate

Hotărâre CA 604 – Aprobarea înaintării către Primăria municipiului Cluj-Napoca a unei solicitări în vederea mansardării podului liceului și a amenajării de noi spații de învățământ

Hotărâre CA 603 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 602 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 601 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 600 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 599 – Aprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 598 – Aprobarea încetării unui contract de muncă conform limitei de vârstă

Hotărâre CA 597 – Aprobarea componenței echipei de ambasadori seniori care vor coordona echipa de elevi pentru realizarea activităților din cadrul programului EPAS

Hotărâre CA 595 – Neaprobarea transferului unui elev

Hotărâre CA 594 – Aprobarea cererii de retragere a unui elev

Hotărâre CA 593 – Aprobarea criteriilor specifice de ocupare a posturilor vacante prin restrângere de activitate sau pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Hotărâre CA 592 – Aprobarea răspunsului la adresa nr. 125 din 26.01.2023, din partea părinților clasei pregătitoare F

Hotărâre CA 591 – Aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii de curățenie, având în vedere existența a două posturi de îngrijitor vacante

Hotărâre CA 590 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel județean a examenului de Bacalaureat

Hotărâre CA 589 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel județean a examenului de Evaluare Națională

Hotărâre CA 588 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel de unitate de învățământ a examenului de Bacalaureat

Hotărâre CA 587 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a simulării la nivel de școală a Evaluării Naționale

Hotărâre CA 586 – Aprobarea necesarului de reparații

Hotărâre CA 585 – Numirea persoanei responsabile cu monitorizarea absențelor la nivelui Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 584 – Aprobarea componenței echipei de ambasadori seniori care vor coordona echipa de elevi pentru realizarea activităților din cadrul programului EPAS

Hotărâre CA 583 – Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 582 – Reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare la 16 ore, pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I

Hotărâre CA 581 – Aprobarea cererii de completare a normei didactice a unui professor

Hotărâre CA 580 – Neaprobarea acordării unei burse de ajutor social

Hotărâre CA 579 – Aprobarea solicitării de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul PNRR a Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 578 – Desemnarea responsabilului de mediu la nivelul Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA 577 – Aprobarea desfășurării de către Asociația Sportivă Chinteni a antrenamentelor cu elevi din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pe terenul școlii

Hotărâre CA 576 – Aprobarea programului simulărilor la nivel de școală a examenelor naționale

Hotărâre CA 575 – Aprobarea noului orar, elaborat ca urmare a modificării încadrărilor de la disciplina matematică

Hotărâre CA 574 – Aprobarea noilor încadrări pentru disciplina matematică, în urma vacantării unui post pe parcursul anului școlar

Hotărâre CA 573 – Validarea rezultatelor concursului de ocupare pe perioadă determinată a 8 ore la disciplina matematică

Hotărâre CA 572 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 571 – Aprobarea modului de recuperare a zilei libere de 23.01.2023

Hotărâre CA 570 – Aprobarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor

Hotărâre CA 569 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor

Hotărâre CA 568 – Aprobarea demarării procedurii de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor I

Hotărâre CA 567 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 566 – Acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

Hotărâre CA 564 – Aprobarea listei finale a opționalelor pentru anul școlar 2023-2024

Hotărâre CA 563 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a examenului de diferență la limba franceză

Hotărâre CA 562 – Aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată de o lună

Hotărâre CA 561 – Aprobarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a 8 ore la disciplina matematică

Hotărâre CA 560 – Aprobarea componenței comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea a 8 ore la disciplina matematică

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 559 privind aprobarea demarării procedurii privind organizarea și desfășurarea unui concurs

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 557 privind aprobarea menținerii în activitate ca titular a unui cadru didactic

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 556 privind aprobarea menținerii în activitate ca titular a unui cadru didactic

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 555 privind aprobarea menținerii în activitate ca titular a unui cadru didactic

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 554 privind  validarea listei cadrelor didactice care au solicitat echivalarea cu CTP

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 553 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 552 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 551 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 550 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 549 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 548 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 21.12.2022 nr. 547 privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 15.12.2022 nr. 546 privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 02.12.2022

HOTĂRÂREA CA  din 15.12.2022 nr. 545 privind aprobarea tabelului centralizator cu manualele propuse spre casare

HOTĂRÂREA CA  din 15.12.2022 nr. 544 privind aprobarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor

HOTĂRÂREA CA  din 15.12.2022 nr. 543 privind aprobarea comisiei pentru organizarea concursului de ocupare a postului de îngrijitor

HOTĂRÂREA CA  din 15.12.2022 nr. 542 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare a postului de îngrijitor I

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 541 privind aprobarea modului de recuperare a zilei libere de 02.12.2022

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 540 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 539 privind aprobarea înaintării unor adrese de informare

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 537 privind avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 536 privind aprobarea celei de-a două limbi moderne studiate la clasele a V-a

HOTĂRÂREA CA  din 28.11.2022 nr. 535 privind aprobarea ofertei de curriculum la decizia școlii

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 534 privind circuitul informațiilor și documentelor

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 533 privind aprobarea utilizării sălii de sport de către o echipă de baschet

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 532 privind aprobarea achiziționării unor camere de supraveghere

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 531 privind aprobarea componenței comisiei de coordonare a programului național „Școala verde”

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 530 privind probarea componenței comisiei de coordonare a programului național „Școala altfel”

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 529 privind validarea situației centralizate credite transferabile

HOTĂRÂREA CA  din 08.11.2022 nr. 528 privind validarea solicitărilor de efectuare a preinspecției (inspecției curente I)

HOTĂRÂREA CA  din 02.11.2022 nr. 527 privind aprobarea modului de organizare a Balului Bobocilor

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 525 privind demararea procedurii de ocupare a postului de îngrijitor

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 524 privind încetarea contractului de muncă conform limitei de vârstă

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 523 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 522 privind neaprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 521 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 520 privind aprobarea graficului notării ritmice

HOTĂRÂREA CA  din 31.10.2022 nr. 518 privind achiziționarea de mobilier școlar, lucrări de reparații și lucrări de curățenie

HOTĂRÂREA CA  din 11.10.2022 nr. 517 privind aprobarea datei pentru reexaminarea unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 10.10.2022 nr. 516 privind aprobare buget local

HOTĂRÂREA CA  din 10.10.2022 nr. 515 privind aprobarea bugetului de stat

HOTĂRÂREA CA  din 03.10.2022 nr. 514 privind aprobarea datei de reexaminare a unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 26.09.2022 nr. 513 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 26.09.2022 nr. 512 privind aprobarea burselor scolare pe an scolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA  din 26.09.2022 nr. 511 privind aprobarea aprobarea Planului anual al activitatii educative extrascolare

HOTĂRÂREA CA  din 26.09.2022 nr. 510 privind aprobarea aprobarea accesului în curtea școlii a unui parinte

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 509 privind aprobarea aprobarea accesului în curtea școlii pentru părinții unui elev

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 508 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 507 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 506 privind aprobarea organizării cercului de chimie

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 505 privind aprobarea organizării cercului de chitară

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 504 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 503 privind aprobarea planificării concediilor de odihnă ale personalului Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 502 privind aprobarea aprobarea accesului în curtea școlii pentru părinții unui elev

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 501 privind aprobarea componenței Comisiei de rede reexaminare a elevilor care nu au promovat examenul de corigență la o singură disciplină

HOTĂRÂREA CA  din 26.09.2022 nr. 500 privind aprobarea participării unor elevi din Liceul Teoretic „Avram Iancu” la un schimb internațional de tineret din Turcia și aprobarea motivării absențelor pe perioada participării

HOTĂRÂREA CA din 26.09.2022 nr. 499 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 497 privind aprobrea Planului de dezvoltare instituțională a Liceului Teoretic „Avram Iancu” pentru perioada 2021-2026, actualizat

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 496 privind aprobrea Codului de etică profesională al Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 495 privind aprobrea Planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 494 privind  aprobarea procedurilor operaționale actualizate pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 493 privind  aprobarea planului operațional de prevenirea și combaterea problemelor elevilor cu părinți plecați în străinătate, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA  CA din 14.09.2022 nr. 492 privind  aprobarea planului operațional de prevenirea și reducerea absenteismului în Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA  CA din 14.09.2022 nr. 491 privind  aprobarea planului operațional de combatere a violenței în mediul școlar în Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 490 privind  aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 489 privind  validarea Raportului anual de evaluare internă pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 488 privind  validarea Raportului anual asupra calității educației în Liceul Teoretic „Avram Iancu” pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 487 privind  aprobarea Regulamentului intern al Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 486 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 14.09.2022 nr. 485 privind constituirea consorțiului școlar pentru practică pedagogică și pentru mentorat didactic, coordonat de Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 484 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 483 privind  aprobarea instrumentelor interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în Liceul Teoretic „Avram Iancu”, în anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 482 privind  validarea rezultatelor concursului de ocupare pe perioadă determinată a posturilor de profesor de informatică/T.I.C. în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 481 privind  aprobarea particularizării fișei-cadru a postului de director adjunct din Liceul Teoretic „Avram Iancu” și aprobarea fișei individuale a postului pentru fiecare salariat din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 480 privind  aprobarea programului de audiențe al directorului și al directorilor adjuncți din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 479 privind  aprobarea calificativelor acordate personalului didactic și didactic-auxiliar din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 478 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 477 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 08.09.2022 nr. 476 privind aprobarea componenței comisiilor de lucru din școală, a atribuțiilor acestora și a responsabililor de comisii

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 475 privind aprobarea tabelului nominal cu personalul didactic titular/suplinitor încadrat prin plata cu ora sub o jumătate de normă

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 474 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă determinată a postului didactic de profesor de fizică în Liceul Teoretic „Avram Iancu”

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 473privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă determinată a posturilor didactice de profesor de informatică/T.I.C. în Liceul Teoretic „Avram Iancu

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 472 privind incadrarea in regim de plata cu ora a unui profesor

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 471 privind  modificarea încadrării pentru anul școlar 2022-2023 a unui profesor

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 470 privind  modificarea încadrării pentru anul școlar 2022-2023 a unui profesor

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 469 privind  modificarea încadrării pentru anul școlar 2022-2023 a unui profesor

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 468 privind aprobarea retragerii unui elev

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 467 privind aprobarea comisiei de reexaminare a elevilor care nu au promovat examenul de corigență

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 466 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 465 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 464 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a situației unui elev

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 463 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a situației unui elev

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2022 nr. 462 privind  solicitarea de propuneri către Consiliul reprezentativ al părinților și către Consiliul Școlar al elevilor, în vederea elaborării Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Avram Iancu” și a Regulementului intern pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 461 privind  aprobarea orarului Liceului Teoretic „Avram Iancu” pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 460 privind  aprobarea graficului și a tematicii ședințelor ordinare ale Consiliului de administrație și ale Consiliului profesoral

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 459 privind aprobarea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 458 privind aprobarea responsabililor subcomisiilor metodice din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 457 privind  aprobarea transferurilor elevilor la Liceului Teoretic „Avram Iancu”, după promovarea examenelor de diferență

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 456 privind  repartizarea claselor pe săli în Liceul Teoretic „Avram Iancu”, în anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 455 privind  componența claselor și repartizarea diriginților și a profesorilor pentru învățământul primar din Liceul Teoretic „Avram Iancu”, în anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2022 nr. 454 privind  aprobarea criteriilor pentru desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative al Liceului Teoretic „Avram Iancu”, pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2022 nr. 453 privind  aprobarea organigramei Liceului Teoretic „Avram Iancu” pentru anul şcolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 29.08.2022 nr. 452 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de diferență

HOTĂRÂREA CA din 29.08.2022 nr. 451 privind refuzul închirierii sălii de sport a Liceului Teoretic „Avram Iancu”

HOTĂRÂREA  CA din 29.08.2022 nr. 450 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unor elevi

HOTĂRÂREA  CA din 29.08.2022 nr. 449 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA  CA din 29.08.2022 nr. 448 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA  CA din 29.08.2022 nr. 447 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 29.08.2022 nr. 446 privind aprobarea repartizării elevilor în clasele pregătitoare

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 445 privind aprobarea programului de funcționare al Liceului Teoretic „Avram Iancu”

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 444 privind mutarea laboratorului de informatică

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 443 privind neaprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 442 privind neaprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 441privind aprobarea transferului unui elev

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 440 privind aprobarea prelungirii concediului de studii fără plată a unui profesor

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 439 privind aprobarea încadrării în regim de plata cu ora a unui profesor

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 438 privind aprobarea accesului Clubului Sporiv „Viitorul” în sala de sport

HOTĂRÂREA CA din 25.08.2022 nr. 437 privind aprobarea componenței Comisiei de reexaminare a elevilor care nu au promovat examenul de corigență la o singură disciplină

HOTĂRÂREA CA  din 29.07.2022 nr. 436 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA  din 29.07.2022 nr. 435 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 29.07.2022 nr. 434 privind modificării repartizării unei eleve

HOTĂRÂREA CA din 29.07.2022 nr. 433 privind aprobarea componenței Comisiei de reexaminare a elevilor care nu au promovat examenul de corigență la o singură disciplină

HOTĂRÂREA CA din 21.07.2022 nr. 432 privind aprobarea componenței Comisiei de reexaminare a elevilor care nu au promovat examenul de corigență la o singură disciplină

HOTĂRÂREA CA din 14.07.2022 nr. 431 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de corigență

HOTĂRÂREA CA din 07.07.2022 nr. 429 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 427 privind aprobarea/neaprobarea transferurilor care nu presupun examene de diferenta, incepamd cu anul scolar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 426 privind aprobarea perioadei concediului de odihnă al angajaților

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 425 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 424 privind propunerea de casare pe anul 2021

HOTĂRÂREA CA din 09.06.2022 nr. 423 privind aprobarea componenței comisiei pentru reevaluarea a unui elev din clasa a XI-a C la disciplina chimie

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 422 privind desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere si de interese

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 421 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de diferență

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 420 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de corigență

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 419 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 418 privind emiterea acordului pentru detașarea în interesul învățământului, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 10.05.2022 nr. 417 privind aprobarea formulării către Inspectoratul Școlar Județean a cererii de suplimentare a planului de școlarizare

HOTĂRÂREA CA din 05.05.2022 nr. 416 privind aprobarea demarării de către Liceul Teoretic „Avram Iancu” a procedurii pentru acordarea statutului de școală de aplicație pentru practica pedagogică și includerea liceului în rețeaua de aplicație

HOTĂRÂREA CA din 02.05.2022 nr. 415 privind aprobarea formulării unei solicitări în vederea eliberării spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 27.04.2022 nr. 414 privind aprobarea formulării unei solicitări în vederea eliberării spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 413 privind aprobarea componenței comisiei pentru organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 412 privind  aprobarea calendarului susținerii tezelor

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 411 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 410 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 409 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 408 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 407 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 406 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 405 privind aprobarea încheierii contractului de muncă în vederea angajării pe postul de informatician

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 404 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului de informatician

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 403 privind refuzul aprobării cererii referitoare la urmarea cursurilor în format online de către un elev

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 402 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 401 privind încheierea unui act adițional pentru pentru prelungirea perioadei de închiriere a spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 400 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 399 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 398 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 397 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 396 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 395 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 394 privind decontarea transportului elevilor participanți la Olimpiada Națională de geografie

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 393 privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 15/06.01.2022

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 392 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 391 privind stabilirea criteriilor specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul primar, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 390 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului, în cadrul pretransferului consimțit între unități de învățământ ori prin schimb de posturi

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 389 privind aprobarea componenței Comisiei de simulare a Evaluării Naționale

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 388 privind aprobarea componenței Comisiei de simulare a Examenului de Bacalaureat

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 387 privind aprobarea orarului de înscriere a copiilor în învățământul primar și a datei/intervalului orar de organizare a Zilei porților deschise

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 386 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 385 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere în clasa a IX-a

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 384 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere în clasa a IX-a

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 383 privind aprobarea pensionării

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 382 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 381 privind încheierea unui act adițional privind prelungirea contractului nr. 472/05.03.2018, de închiriere a cantinei școlare

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 380 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de informatician

HOTĂRÂRI CA nr. 378-379 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 14.02.2022 nr. 377 privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II

HOTĂRÂREA CA din 03.02.2022 nr. 373 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitoare

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 370  privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 369  privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 367  privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II

HOTĂRÂRI CA nr. 357-366,368, 371-372, 374-376 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂRI CA nr. 349-356 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 348 privind aprobarea calificativelor acordate personalului nedidactic

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 347 privind reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare la 16 ore, pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 346 privind aprobarea celei de-a doua limbi străine care va fi studiată la clasele a V-a în anul școlar 2022—2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 345 privind aprobarea comisiei de mobilitate

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 344 privind aprobarea menținerii în activitate în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 343 privind aprobarea pensionării

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 342 privind aprobarea menținerii în activitate în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 341 privind aprobarea disciplinelor opționale care vor fi studiate

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 340 privind aprobarea contractelor de achiziții publice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 339 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 338 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 337 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 336 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 335 privind schimbarea destinației imobilului cantină școlară în suprafață de 305,46 m2, în vederea închirierii acestuia

HOTĂRÂRI CA nr. 327-334 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

2021

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 326 privind  aprobarea organizării în format asincron a activităților didactice din data de 23.12.2021

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 325 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 324 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de informatician

HOTĂRÂREA CA din 06.12.2021 nr. 323 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 02.12.2021 nr. 322 privind  aprobarea calendarului susținerii tezelor

HOTĂRÂRI CA nr. 320-321 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 05.11.2021 nr. 319 privind reluarea cursurilor cu prezență fizică

HOTĂRÂREA CA din 05.11.2021 nr. 318 privind  desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative

HOTĂRÂRI CA nr. 315-317 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 314 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 313 privind aprobarea proiectului de buget de stat pentru anul 2022

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 312 privind  acordarea  indemnizației de instalare

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 311 privind numirea profesorului diriginte al clasei a VI-a C

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 310 privind  decontarea navetei cadrelor didactice

HOTĂRÂRI CA nr. 279-294 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 27.09.2021 nr. 295 privind aprobarea burselor scolare pe semenstrul 1

HOTĂRÂRI CA nr. 279-294 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 278 privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2022

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 277 privind validarea Raportului anual de evaluare internă

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 276 privind  aprobarea procedurilor actualizate pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 275 privind aprobarea Planului de dezvoltare instituțională

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 274 privind  aprobarea planului operațional de monitorizare a elevilor cu părinți plecați în străinătate

HOTĂRÂREA CA  din 16.09.2021 nr. 273 privind  aprobarea planurilor operaționale de reducere a absenteismului și combaterea violenței în mediul școlar

HOTĂRÂREA CA  din 16.09.2021 nr. 272 privind  aprobarea Planului managerial

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 271 privind  aprobarea Raportul general privind starea și calitatea învățământului

HOTĂRÂREA CA din 10.09.2021 nr. 270 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă  determinată a postului didactic de profesor de informatică/T.I.C.

HOTĂRÂREA  CA din 10.09.2021 nr. 269 privind  aprobarea Regulamentului Intern

HOTĂRÂREA CA  din 10.09.2021 nr. 268 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2021 nr. 267 privind  desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe  educative

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 266 privind  aprobarea comisiilor de lucru cu caracter permanent, a  comisiilor cu caracter temporar și a celor cu caracter ocazional

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 265 privind  componența claselor și repartizarea diriginților și a  invățătorilor

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2021 nr. 264 privind  aprobarea calificativelor acordate personalului didactic și didactic-auxiliar

Hotărâre CA din 01.09.2021 nr. 263 privind  aprobarea organigramei Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA din 01.09.2021 nr. 262 privind  aprobarea calendarului de activități extrașcolare

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 261 privind  aprobarea orarului și a schemelor orare

Hotararea CA nr. 322 din 02.12.2021 Calendar teze

Hotararea CA nr. 277 din 16.09.2021-Validarea Raportului anual de evaluare interna

Hotararea CA nr. 276 din 16.09.2021-Aprobarea procedurilor actualizate

Hotararea CA nr. 275 din 16.09.2021-Aprobarea Planului de dezvoltare institutionala

Hotararea CA nr. 274 din 16.09.2021-Aprobarea Planului de monitorizare a elevilor

Hotararea CA nr. 273 din 16.09.2021-Aprobarea Planurilor de reducere a absenteismului si combaterea violentei

Hotararea CA nr. 272 din 16.09.2021-Aprobarea Planului managerial

Hotararea CA nr. 271 din 16.09.2021-Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea invatamantului

Hotararea CA nr. 270 din 10.09.2021-Aprobarea demararii concursului de profesor informatic,TIC

Hotararea CA nr. 269 din 10.09.2021-Aprobarea Regulemantului intern

Hotararea CA nr. 268 din 10.09.2021-Aprobarea Regulemantului de organizare si functionare

Hotararea CA nr. 267 din 01.09.2021-Desemnarea coord. pentru proiecte si programe educative

Hotararea CA nr. 266 din 01.09.2021-Aprobarea comisiilor de lucru

Hotararea CA nr. 265 din 01.09.2021-Aprobarea componentei claselor pregatitoare si a V-a

Hotararea CA nr. 264 din 01.09.2021-Aprobarea calificativelor pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 263 din 01.09.2021-Aprobarea organigramei pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 262 din 01.09.2021-Aprobarea calendarului activitatilor scolare si extrascolare pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 261 din 01.09.2021- Stabilirea orarului si a schemelor orare pt.anul 2021-2022

Hotarari CA – ARHIVA 2018-2021

Hotarari CA – ARHIVA 2017