Hotarari CA 2017

HOTARAREA CA din 1.09.2017 privind alegerea secretarului Consiliului de Administratie

HOTARAREA CA din 01.09.2017 privind constituirea claselor si repartizarea dirigintilor in anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 1.09.2017 privind desemnarea coordonatorului pentru programe si proiecte educative

HOTARAREA CA din 01.09.2017 privind repartizarea claselor pe sali in anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 07.09.2017 privind aprobarea orarului cursurilor din unitatea de invatamant pentru anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 7.09.2017 privind stabilirea perioadei de desfasurare a programului „Scoala altfel”pentru anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 7.09.2017 privind aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern al Liceului Teoretic „Avram Iancu”

HOTARAREA CA din 7.09.2017 privind aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic si didactic auxiliar pentru anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 2.10.2017 privind aprobarea Planului Managerial si a Planului   operational pe anul scolar 20 17-2018

HOTARAREA CA din 12.10.2017 privind aprobarea burselor   scolare pe semestrul I, an scolar 2017 – 2018

HOTARAREA CA din 12.11.2017 privind scoaterea la concurs a  postului de administrator patrimoniu

HOTARAREA CA din 12.11.2017 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018

HOTARAREA CA din 12.12.2017 privind aprobarea Planului de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

HOTARAREA CA din 12.12.2017 privind aprobarea propunerilor de optionale pentru anul scolar 2018-2019

HOTARAREA CA din 22.012018 privind aprobarea demararii procedurii de inchiriere a spatiului necesar desfasurarii unor activitati de pregatire si servire a mesei pentru elevi si personalul liceului

HOTARAREA CA din 22.01.2018 privind aprobarea CDS pentru anul  scolar 2018 -2019

HOTARAREA CA din 2.02.2018 privind avizarea proiectului de incadrare pentru anul seolar 2018-2019

HOTARAREA CA din 2.02.2018 privind aprobarea cererii d-nei prof. Cretu Irina privind intregirea normei la disciplina matematica la Liceul Teoretic .Avram Iancu”

HOTARAREA CA din 2.02.2018 privind aprobarea Regulamentul de  Organizare si Functionare al Liceului Teoretic „Avram Iancu” dupa modificarile Ordinului nr. 3027/2018

HOTARAREA CA din 2.02.2018 privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II, an scolar 2017 – 2018

HOTARAREA CA din 2.02.2018 Privind aprobarea componentei comisiei de Bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.

HOTARAREA CA din 8.02.2018 privind aprobarea necesarului de reparatii pentru anul 2018

HOTARAREA CA din 8.02.2018 privind aprobarea cererilor de transfer pe semestrul II an scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 8.02.2018 privind aprobarea externalizarii serviciului de curatenie in urma vacantarii postului de ingrijitoare

HOTARAREA CA din 28.02.2018 privind aprobarea criteriilor specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

HOTARAREA CA din 28.02.2018 Privind aprobarea componentei comisiei de inscriere in clasa pregatitoare, a orarului de inscriere si a zilei portilor deschise

HOTARAREA CA din 28.02.2018 Privind aprobarea componentei comisiei pentru simularea exarnenului de Bacalaureat si de Evaluare Nationala

HOTARAREA CA din 12.03.2018 privind validarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului sem I pentru anul scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 26.03.20 18 privind aprobarea suplimentarii numarului de locuri la clasele pregatitoare

HOTARAREA CA din 30.03.2018 privind aprobarea programului ciclului primar pentru anul scolar 2018 – 2019

HOTARAREA CA din 18.04.2018 Privind aprobarea componentei comisiei de examinare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica – informatica intensiv informatica

HOTARAREA CA din 18.04.2018 privind formularea acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2018-2019

HOTAREA CA din 26 .04.2018 privind fonnularea acordului de principiu pentru pretransfer

HOTARAREA CA din 14.05.2018 privind aprobarea orarului special pentru ziua de 17 mai 2018 in vederea organizarii examenului de Lb.engleza pentru admiterea in invatamantul liceal

HOTARAREA CA din 14.06.2018 privind aprobarea graficului serviciului pe scoala din partea CA pe perioada vacantei de vara a anului scolar 2017-2018

HOTARAREA CA din 14.06.2018 Privind aprobarea cornponentei comisiei cu responsabilitati privind acordarea voucherelor de vacanta