Hotărâri CA

2022

HOTĂRÂREA CA din 07.07.2022 nr. 429 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 427 privind aprobarea repartiției sălilor de clasă pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 426 privind aprobarea perioadei concediului de odihnă al angajaților

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 425 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 30.06.2022 nr. 424 privind propunerea de casare pe anul 2021

HOTĂRÂREA CA din 09.06.2022 nr. 423 privind aprobarea componenței comisiei pentru reevaluarea a unui elev din clasa a XI-a C la disciplina chimie

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 422 privind desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere si de interese

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 421 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de diferență

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 420 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenelor de corigență

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 419 privind aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a examenului de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați

HOTĂRÂREA CA din 06.06.2022 nr. 418 privind emiterea acordului pentru detașarea în interesul învățământului, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 10.05.2022 nr. 417 privind aprobarea formulării către Inspectoratul Școlar Județean a cererii de suplimentare a planului de școlarizare

HOTĂRÂREA CA din 05.05.2022 nr. 416 privind aprobarea demarării de către Liceul Teoretic „Avram Iancu” a procedurii pentru acordarea statutului de școală de aplicație pentru practica pedagogică și includerea liceului în rețeaua de aplicație

HOTĂRÂREA CA din 02.05.2022 nr. 415 privind aprobarea formulării unei solicitări în vederea eliberării spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 27.04.2022 nr. 414 privind aprobarea formulării unei solicitări în vederea eliberării spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 413 privind aprobarea componenței comisiei pentru organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 412 privind  aprobarea calendarului susținerii tezelor

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 411 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 410 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 409 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 408 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 407 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 406 privind emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 405 privind aprobarea încheierii contractului de muncă în vederea angajării pe postul de informatician

HOTĂRÂREA CA din 14.04.2022 nr. 404 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului de informatician

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 403 privind refuzul aprobării cererii referitoare la urmarea cursurilor în format online de către un elev

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 402 privind acordarea avizului consultativ pentru transferul unui elev

HOTĂRÂREA CA din 05.04.2022 nr. 401 privind încheierea unui act adițional pentru pentru prelungirea perioadei de închiriere a spațiului care funcționează în prezent drept cantină școlară

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 400 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 399 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 398 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 397 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 396 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 395 privind validarea propunerii comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învățământ

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 394 privind decontarea transportului elevilor participanți la Olimpiada Națională de geografie

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 393 privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 15/06.01.2022

HOTĂRÂREA CA din 30.03.2022 nr. 392 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 391 privind stabilirea criteriilor specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul primar, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 390 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului, în cadrul pretransferului consimțit între unități de învățământ ori prin schimb de posturi

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 389 privind aprobarea componenței Comisiei de simulare a Evaluării Naționale

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 388 privind aprobarea componenței Comisiei de simulare a Examenului de Bacalaureat

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 387 privind aprobarea orarului de înscriere a copiilor în învățământul primar și a datei/intervalului orar de organizare a Zilei porților deschise

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 386 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 385 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere în clasa a IX-a

HOTĂRÂREA CA din 25.03.2022 nr. 384 privind aprobarea componenței Comisiei de înscriere în clasa a IX-a

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 383 privind aprobarea pensionării

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 382 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 381 privind încheierea unui act adițional privind prelungirea contractului nr. 472/05.03.2018, de închiriere a cantinei școlare

HOTĂRÂREA CA din 03.03.2022 nr. 380 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de informatician

HOTĂRÂRI CA nr. 378-379 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 14.02.2022 nr. 377 privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II

HOTĂRÂREA CA din 03.02.2022 nr. 373 privind validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitoare

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 370  privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 369  privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 31.01.2022 nr. 367  privind aprobarea burselor scolare pe semestrul II

HOTĂRÂRI CA nr. 357-366,368, 371-372, 374-376 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂRI CA nr. 349-356 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 348 privind aprobarea calificativelor acordate personalului nedidactic

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 347 privind reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare la 16 ore, pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 346 privind aprobarea celei de-a doua limbi străine care va fi studiată la clasele a V-a în anul școlar 2022—2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 345 privind aprobarea comisiei de mobilitate

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 344 privind aprobarea menținerii în activitate în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 343 privind aprobarea pensionării

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 342 privind aprobarea menținerii în activitate în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 341 privind aprobarea disciplinelor opționale care vor fi studiate

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 340 privind aprobarea contractelor de achiziții publice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 339 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 338 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 337 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 336 privind aprobarea întregirii normei didactice

HOTĂRÂREA CA din 11.01.2022 nr. 335 privind schimbarea destinației imobilului cantină școlară în suprafață de 305,46 m2, în vederea închirierii acestuia

HOTĂRÂRI CA nr. 327-334 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

2021

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 326 privind  aprobarea organizării în format asincron a activităților didactice din data de 23.12.2021

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 325 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor

HOTĂRÂREA CA din 13.12.2021 nr. 324 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului de informatician

HOTĂRÂREA CA din 06.12.2021 nr. 323 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 02.12.2021 nr. 322 privind  aprobarea calendarului susținerii tezelor

HOTĂRÂRI CA nr. 320-321 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 05.11.2021 nr. 319 privind reluarea cursurilor cu prezență fizică

HOTĂRÂREA CA din 05.11.2021 nr. 318 privind  desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative

HOTĂRÂRI CA nr. 315-317 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 314 privind componența delegației participante la mobilitatea transnațională Erasmus+

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 313 privind aprobarea proiectului de buget de stat pentru anul 2022

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 312 privind  acordarea  indemnizației de instalare

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 311 privind numirea profesorului diriginte al clasei a VI-a C

HOTĂRÂREA CA din 18.10.2021 nr. 310 privind  decontarea navetei cadrelor didactice

HOTĂRÂRI CA nr. 279-294 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 27.09.2021 nr. 295 privind aprobarea burselor scolare pe semenstrul 1

HOTĂRÂRI CA nr. 279-294 privind aprobarea suspendarii cursurilor fata in fata

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 278 privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2022

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 277 privind validarea Raportului anual de evaluare internă

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 276 privind  aprobarea procedurilor actualizate pentru anul şcolar 2021-2022

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 275 privind aprobarea Planului de dezvoltare instituțională

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 274 privind  aprobarea planului operațional de monitorizare a elevilor cu părinți plecați în străinătate

HOTĂRÂREA CA  din 16.09.2021 nr. 273 privind  aprobarea planurilor operaționale de reducere a absenteismului și combaterea violenței în mediul școlar

HOTĂRÂREA CA  din 16.09.2021 nr. 272 privind  aprobarea Planului managerial

HOTĂRÂREA CA din 16.09.2021 nr. 271 privind  aprobarea Raportul general privind starea și calitatea învățământului

HOTĂRÂREA CA din 10.09.2021 nr. 270 privind  aprobarea demarării concursului de ocupare pe perioadă  determinată a postului didactic de profesor de informatică/T.I.C.

HOTĂRÂREA  CA din 10.09.2021 nr. 269 privind  aprobarea Regulamentului Intern

HOTĂRÂREA CA  din 10.09.2021 nr. 268 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

HOTĂRÂREA  CA din 01.09.2021 nr. 267 privind  desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe  educative

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 266 privind  aprobarea comisiilor de lucru cu caracter permanent, a  comisiilor cu caracter temporar și a celor cu caracter ocazional

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 265 privind  componența claselor și repartizarea diriginților și a  invățătorilor

HOTĂRÂREA CA din 01.09.2021 nr. 264 privind  aprobarea calificativelor acordate personalului didactic și didactic-auxiliar

Hotărâre CA din 01.09.2021 nr. 263 privind  aprobarea organigramei Liceului Teoretic „Avram Iancu”

Hotărâre CA din 01.09.2021 nr. 262 privind  aprobarea calendarului de activități extrașcolare

HOTĂRÂREA  CA  din 01.09.2021 nr. 261 privind  aprobarea orarului și a schemelor orare

Hotararea CA nr. 322 din 02.12.2021 Calendar teze

Hotararea CA nr. 277 din 16.09.2021-Validarea Raportului anual de evaluare interna

Hotararea CA nr. 276 din 16.09.2021-Aprobarea procedurilor actualizate

Hotararea CA nr. 275 din 16.09.2021-Aprobarea Planului de dezvoltare institutionala

Hotararea CA nr. 274 din 16.09.2021-Aprobarea Planului de monitorizare a elevilor

Hotararea CA nr. 273 din 16.09.2021-Aprobarea Planurilor de reducere a absenteismului si combaterea violentei

Hotararea CA nr. 272 din 16.09.2021-Aprobarea Planului managerial

Hotararea CA nr. 271 din 16.09.2021-Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea invatamantului

Hotararea CA nr. 270 din 10.09.2021-Aprobarea demararii concursului de profesor informatic,TIC

Hotararea CA nr. 269 din 10.09.2021-Aprobarea Regulemantului intern

Hotararea CA nr. 268 din 10.09.2021-Aprobarea Regulemantului de organizare si functionare

Hotararea CA nr. 267 din 01.09.2021-Desemnarea coord. pentru proiecte si programe educative

Hotararea CA nr. 266 din 01.09.2021-Aprobarea comisiilor de lucru

Hotararea CA nr. 265 din 01.09.2021-Aprobarea componentei claselor pregatitoare si a V-a

Hotararea CA nr. 264 din 01.09.2021-Aprobarea calificativelor pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 263 din 01.09.2021-Aprobarea organigramei pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 262 din 01.09.2021-Aprobarea calendarului activitatilor scolare si extrascolare pentru anul scolar 2021-2022

Hotararea CA nr. 261 din 01.09.2021- Stabilirea orarului si a schemelor orare pt.anul 2021-2022

Hotarare CA – ARHIVA